Usmernenie

Sekretariát KBS k štvrtej fáze uvoľňovania opatrení na Slovensku

Slovensko pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom na otázky, ktoré prichádzajú na Sekretariát KBS, v súvislosti so štvrtou fázou uvoľňovania opatrení, prinášame základné usmernenia, ktoré sa týkajú cirkvi.

 

  • Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej účasti. 
  • V chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozostupy, 
  • pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. 
  • Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk.

Keďže vzhľadom na predpísané odstupy chrámy neposkytujú dostatočný priestor na spoločnú prípravu väčších slávení, treba tieto obmedzenia stále brať do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní, či udeľovaní sviatosti birmovania. Tam, kde je to možné, a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, možno slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ.