Liturgický program na nedeľu Zoslania Ducha Svätého „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.06.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Mária
Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi
spomienka
02.06.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Mária, Jozef
Féria
03.06.
Streda
18:00 sv. omša
+ rod. Bilá, Matisková
Sv. Karola Lwangu
a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
04.06.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
+ Bibiana
09:00 sv. spoveď chorých
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
sviatok
05.06.
Piatok
17:00  Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + členov BBSJ
O najsvätejšom
Srdci
Ježišovom
votívna sv. omša
06.06.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Za členov ružencového bratstva

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
07.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 ODPUSTOVÁ SV. OMŠA
Na úmysel kňaza

NAJSVӒTEJŠEJ TROJICE

Odpustová slávnosť

  • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa opäť ráno, na poludnie a večer modlíme Anjel Pána;
  • Na budúci týždeň vo štvrtok budeme sláviť sviatok Nášho Pána JK Najvyššieho a večného Kráľa;
  • V nedeľu – odpustová slávnosť nášho chrámu, odpustovým kazateľom bude o. Slavomír Čekan, farár v Stankovciach;
  • Slávnosť 1. sv. prijímania bude 14.6. o 10.30 hod.;
  • Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia – 354.20 Eur; PBZ: 
  • Upratovanie kostola: Kočišová Helena, Straková Ľudmila, Tirpáková Mária; PBZ
  • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!