Liturgický program na 12. nedeľu v cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.06.
Pondelok
18:00 sv. omša
Na úmysel biskupa

Féria
23.06.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Mária Matisková
Féria
24.06.
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Mária Popaďáková

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
slávnosť

25.06.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
+ Janka Kovková, 4 výr.

Féria

26.06.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Janka

Na poďakovanie Pánu Bohu
votívna sv. omša
Te Deum

27.06.
Sobota
18:00 sv. omša
Zdr. Alžbeta, Terézia

Panny Márie v sobotu spomienka

28.06.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za farnosť
10.30 sv. omša
Za farnosť

13. nedeľa
v období cez rok „A“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť. 
  • V stredu budeme sláviť slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
  • V piatok pozývam na sv. omšu našich učiteľov, žiakov a študentov, pri sv. omši budeme ďakovať za ukončenie školského roka a prosiť o požehnaný čas prázdnin.
  • V sobotu bude sv. omša večer s platnosťou na nedeľu.
  • Včera v Košickej katedrále prijali sviatosť kňazstva 7 diakoni a boli ustanovení pre službu v našej arcidiecéze, sprevádzajme ich vo svojich modlitbách;
  • Milodary: Dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 50 Eur; PBZ 
  • Upratovanie kostola:  Matisková Helena, Víťazková Daniela, Nemcová Valéria; PBZ