Liturgický program na 13. nedeľu v cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.06.
Pondelok
08:00 sv. omša + sv. spoveď
Za farnosť  

18:00 sv. omša
Zdr. Katarína, 40r.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

30.06.
Utorok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

+ Tomáš
Féria
01.07.
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
Zdr. Dušan, 40r.

sv. Jozefa
votívna sv. omša

02.07.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých

Na úmysel biskupa

Návšteva Panny Márie
sviatok

03.07.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za členov BBSJ

Sv. Tomáša, apoštola
sviatok
1. piatok v mesiaci

04.07.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Zdr. Ján Bilý, 70r.

O Preblahoslavenej Panne Márii
votívna sv. omša

05.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť   
10.30 sv. omša
Za živých a + členov RB

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov

  • Dnes o 14.00 pobožnosť. 
  • V pondelok budeme sláviť slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, sv. omše budú ráno o 8.00h. a večer o 18.00h.
  • Spovedať budem pred prvým piatkom tak ako stále, v pondelok po rannej sv. omši.
  • Milodary: Rodičia zo slávnosti 1. sv. prijímania detí na chrám obetovali 50 Eur.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hublerová Anna, Takáčová Marta, Kotuľáková Anna