Liturgický program na 15. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.07.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Ján, 40r.

Féria
14.07.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Mária Matisková
Féria
15.07.
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Anna, 70r.

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi 
spomienka

16.07.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Na úmysel biskupa

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej 
ľubovoľná spomienka

17.07.
Piatok
18:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta,
pustovníkov
spomienka

18.07.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

19.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť   

10.30 Odpustová sv. liturgia
v Gréckokatolíckom chráme
proroka Eliáša 

Hl. celebrant a kazateľ
o. Matúš Marcin

16. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala  100 €, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Timková Mária, Tokárová Marta, Dobranská Amália