Liturgický program na 16. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.07.
Pondelok

 
21.07.
Utorok

 
22.07.
Streda
 D  O  V  O L  E  N  K  A   
23.07.
Štvrtok   

 
24.07.
Piatok

 
25.07.
Sobota
   
26.07.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

17. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude z dôvodu odpustovej slávnosti v gr. kat. chráme.
  • Na budúci týždeň sv. omše nebudú z dôvodu čerpania dovolenky, počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať Farský úrad Sačurov.
  • V prípade zaopatrenia chorých kontaktujte gr. kat. farský úrad.
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 Eur, PBZ.