Liturgický program na 17. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.07.
Pondelok
 
 
28.07.
Utorok
 
 
29.07.
Streda
   
30.07.
Štvrtok   

 
31.07.
Piatok
18:00 sv. omša 
Na úmysel kňaza
 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka
01.08.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Za živých a + členov RB

10:00h. Primičná sv. liturgia,
novokňaz – Ľuboš Pavlišinovič

 Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
02.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

18. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V sobotu, v gréck. katol. chráme bude sláviť primičnú sv. liturgiu Ľuboš Pavlišinovič, novokňaz, všetci sme srdečne pozvaní
  • Na budúci týždeň bude  sv. omša až v piatok z dôvodu čerpania dovolenky, počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať Farský úrad Sačurov.
  • V prípade zaopatrenia chorých kontaktujte gr. kat. farský úrad.
  • Upratovanie kostola bude v piatok večer po sv. omši: Kačmárová Viera, Svepešová Anna, Lehončáková Mariana, PBZ