Liturgický program na 18. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.08.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša pohrebná

+ Veronika Popaďáková

Féria
04.08.
Utorok
08:00 sv. omša + sv. spoveď
Za rodičov
 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka
05.08.
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
+ Mária Matisková
sv. Jozefa
votívna sv. omša
06.08.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Zdr. Mária Jakubová
09:00  sv. spoveď chorých

Premenenie Pána
sviatok
07.08.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša 
Za živých a + čl. BBSJ
O Najsv. Srdci Ježišovom
votívna sv. omša 

1. piatok v mesiaci

08.08.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza


15:30 sv. omša sobášna,
Bohuš – Michalenková

Sv. Dominika, kňaza
spomienka
09.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

19. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť KBM na prvú nedeľu v mesiaci s výmenou ružencových tajomstiev.
  • Spovedať pred 1. piatkom v mesiaci budem tak ako stále.
  • V pondelok o 13.00 pohrebné obrady a modlitby na cintoríne za + Veroniku Popaďákovú;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urbanová Anna, Ceľuchová Marta, Straková Anna