Liturgický program na 19. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.08.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Veronika Popaďáková
Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
sviatok 
 
11.08.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Ján Krucovčin

Sv. Kláry, panny
spomienka

12.08.
Streda
18:00 sv. omša
+ Mária Matisková
sv. Jozefa
votívna sv. omša
13.08.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Féria
14.08.
Piatok
18:00 sv. omša s platnosťou zo slávnosti
Na úmysel kňaza
Nanebovzatie Panny Márie
vigílna sv. omša
15.08.
Sobota
09:00 sv. omša v Stankovciach
Na úmysel kňaza 

10:30 sv. omša 
Za veriacich farnosti

Nanebovzatie Panny Márie
slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

16.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

20. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám 100 Eur, bohuznáma sestra 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v piatok večer: Balcařiková Lucia, Pančušková Zuzana, Kotuľáková Anna, PBZ