Liturgický program na 20. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.08.
Pondelok

 
18.08.
Utorok
   
19.08.
Streda
D  O  V  O  L  E  N  K  A
 
20.08.
Štvrtok   


21.08.
Piatok


22.08.
Sobota
   
23.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

21. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude.
  • Na budúci týždeň sv. omše nebudú z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade zaopatrenia chorých kontaktujte gr. kat. farský úrad a v prípade pohrebu p. kostolníčku. 
  • Milodary: Novomanželia Bohušovi zo svadby na chrám obetovali 100 Eur, PBZ.