Liturgický program na 21. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.08.
Pondelok
08.00 sv. omša
+ Alžbeta, Rudolf, Rudolf
Sv. Bartolomeja,
apoštola
sviatok
25.08.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Milan, 1. výr.
 Féria
26.08.
Streda
08.00 sv. omša
+ Ján
Sv. Jozefa, 
votívna sv. omša
27.08.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
+ Ján, Mária, Ján
Sv. Moniky
spomienka
28.08.
Piatok
16.00 sobášny obrad
Hlavatý – Urbanová

18.00 sv. omša
+ Milan, Mária, Milan, Jozef
Sv. Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
29.08.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Milan
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
spomienka

30.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

22. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • V stredu večer o 19.30 pozývame deti do letného kina;
  • Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sákristie bude bočná loď kostola pre veriacich dočasne zatvorená.
    Za pochopenie ďakujem. 
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hoľanová Božena, Ihnaciková Anna, Matisková Helena