Výročie blahorečenia

Pozývame k bl. Anke

 

Rodina je hniezdom lásky, v ktorom dozrievajú deti a tvoria sa v nich základy pre vnútorné hodnoty. To im pomáha stať sa zrelými ľuďmi, ktorí veria v dobro a sú ochotní slúžiť s láskou. Oslavy blahorečenia Anky Kolesárovej chceme prežiť v atmosfére veľkej duchovnej rodiny, ktorá sa stretne, aby zažila krásu a bohatstvo medziľudských vzťahov. Chceme sa povzbudiť vo viere a láske, aby sme sa nedali unaviť hektickou dobou. Zastavme sa. Prestaňme sa míňať a stretnime sa v rodisku blahoslavenej Anky, aby sme vyjadrili vďačnosť Bohu a modlili sa k Anke, aby nám vyprosila milosti spolu s Nebeskou matkou Kráľovnou rodín. Ankine posledné slová „Ježiš, Mária, Jozef“ nás volajú žiť z viery a budovať vzťahy so svätými. Nebo je pripravené pre nás, nebo nás čaká.
 

 
 
Program  (na pódiu pri kostole):
9:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej.
 
Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.