Liturgický program na 22. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
31.08.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. rod. Jamborová

Féria
01.09.
Utorok
08.00 sv. omša
+ sv. spoveď do 10.00
+ Ján Janok, kňaz
 

14.00 sv. omša sobášna
Hatala – Zelinková

 Féria
02.09.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

Zdr. Ján, Róbert, Martin
Sv. Jozefa, 
votívna sv. omša
03.09.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých
+ Stanislav, Nikola
Za povolania
na kňazský stav
votívna sv. omša
04.09.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša za účastí mladých
Za živých a + čl. BBSJ
O Duchu Svätom
votívna sv. omša
Veni Sancte
05.09.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša

Za členov ružencového
bratstva farnosti
Panny Márie v sobotu

votívna sv. omša

06.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša
Zdr. Štefan Pristaš, – kňaz, 70r.

23. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Na budúci piatok večer o 18.00 pozývam učiteľov žiakov a študentov na sv. omšu, pri ktorej budeme spoločne prosiť o potrebné dary Ducha Svätého pre nový šk. rok.
  • Na budúci víkend bude vo Vranovskej bazilike odpustová slávnosť, program odpustovej slávnosti je vonku na nástenke;
  • Ďakujem všetkým deťom a rodičom, ktorí boli v stredu na fare v letnom kine.
  • Sv. omše na budúci týždeň budú v riadnom čase. Spovedať pred prvým piatkom v mesiaci budem tak ako stále, pozývam zvlášť žiakov a študentov.
  • Vo štvrtok o 9.00 sv. spoveď chorých.
  • Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sakristie je bočná loď kostola pre veriacich dočasne zatvorená. Za pochopenie ďakujem.
  • Pán arcibiskup Bober nám tento týždeň poslal list, v ktorom zdôrazňuje a zároveň prosí o striktné dodržiavanie pandemických opatrení, ktoré platili doteraz a ktoré sú v platnosti aj naďalej a to v záujme ochrany svojho i zdravia iných.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Bialobková Veronika, Širáková Daniela, Urbanová Veronika