Liturgický program na 23. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.09.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Milan
Sv. Košických mučeníkov
spomienka

08.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Michal, Verona, Michal, Dušan
Narodenie Panny Márie
sviatok
09.09.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. rod. Bérová
Sv. Jozefa, 
votívna sv. omša
10.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Margita, Pavol, Helena
Féria
11.09.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Jozef Urban, 1. výr.
Féria
12.09.
Sobota
18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Za rod. Martina a Romana

Féria

13.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30  sv. omša NEBUDE! 

24. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť KBM + výmena ružencových tajomstiev;
  • Na budúcu nedeľu sv. omša o 10.30 nebude z dôvodu mojej účasti na odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie;
  • Aj tento rok si môžete v sakristii zakúpiť stolové kalendáre na budúci rok, ktoré ponúkajú rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z N. Hrušova, cena kalendára je 2,90 Eur;  
  • Pán arcibiskup Bober nám poslal list, v ktorom zdôrazňuje a zároveň prosí o striktné dodržiavanie pandemických opatrení, ktoré platili doteraz a ktoré sú v platnosti aj naďalej a to v záujme ochrany svojho i zdravia iných.
  • Milodary: Bohuznáma sestra 20 Eur, dve bohuznáme rodiny po 50 Eur, novomanželia Tynikoví 100 Eur, novomanželia Hlavatí 50 Eur; novomanželia Hataloví 100 Eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šuláková Monika, Danková Jozefína, Bilá Erika