Liturgický program na 24. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.09.
Pondelok
17.30 Krížová cesta

18.00  sv. omša
+ Jozef Bilý, 10. výr. 

Povýšenie Svätého kríža
sviatok
15.09.
Utorok
09.00 sv. omša v Stankovciach 

10.30 sv. omša
zdr. Mária, 60 r. 

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska

slávnosť
16.09.
Streda
18.00 sv. omša
+ Pavel Šaffa, 1. výr. 
Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
spomienka
kántry
17.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Ján, Jozef
Féria
18.09.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Eucharistická adorácia 

Zdr. Božena s rod. 
Na poďakovanie za úrodu
votívna sv. omša

kántry

19.09.
Sobota
08.00 sv. omša 
+ rod. Lacková, Demková 
Panny Márie v sobotu 

ľub. spomienka 

kántry

20.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30  sv. omša  
Na úmysel kňaza

25. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Na budúci piatok po sv. omši bude Eucharistická adorácia za účasti našich mladých
  • Aj tento rok si môžete v sakristii zakúpiť stolové kalendáre na budúci rok, ktoré ponúkajú rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z N. Hrušova, cena kalendára je 2,90 Eur;  
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, obsahom je poďakovanie za úrodu. 
  • Milodary: z krstu Dominiky Čižmárovej rodičia na chrám obetovali 100,- €, z krstu Alice Madárovej 50,-€, bohuznáma rodina na chrám 100,-€, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kušnírová Zuzana, Popaďáková Mária, Valovčinová Mária, PBZ