Liturgický program na 25. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.09.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Ján
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu
sviatok
22.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Alžbeta Jakubová – 1. výr.
Féria
23.09.
Streda
18.00 sv. omša
+ Gizela, Štefan
Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza
spomienka
24.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Michal, za tých, čo pomáhajú
prenasledovaným kresťanom
Féria
25.09.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Ján

Féria
26.09.
Sobota
08.00 sv. omša
Za manželov Ján a Alžbeta – 50r. manželstva
Panny Márie v sobotu 
ľub. spomienka 
27.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30  sv. omša  
Na úmysel kňaza

26. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • V pondelok bola zbierka na Boží hrob na pomoc kresťanom vo Svätej zemi, obetovali ste 57,65 Eur, PBZ;
  • Ktorí si chcete ešte zakúpiť stolové kalendáre na budúci rok 2021, ktoré ponúkajú rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z N. Hrušova prosím, aby ste sa záväzne zapísali v sakristii a kalendáre doobjednám podľa záujmu, cena kalendára je 2,90 Eur.;
  • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude konateľ spolku sv. Vojtecha p. Peter Popaďák rozdávať podielové knihy spolku sv. Vojtecha a to vzadu v kostole, členský príspevok na budúci rok je 8 Eur; 
  • Milodary:  bohuznáma rodina na chrám 50 Eur, bohuznáma sestra 50 Eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Jakubová Annna, Tomková Mária, Jakubová Zuzana, PBZ