Liturgický program na 28. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.10.
Pondelok
18.00  sv. omša
Za obrátenie Mareka s rod.
V čase pandémie
votívna sv. omša
13.10.
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Bernadeta
Féria
14.10.
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária, Ján Karolovi
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
15.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Mária Matisková, 1. výr.
Féria
16.10.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Ján Mišinec
V čase pandémie
votívna sv. omša

17.10.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Andrej, Anna
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

ľub. spomienka 

18.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30  sv. omša
Zdr. Gabriel s rod.

29. nedeľa
v Cezročnom období „A“  
Misijná nedeľa
zbierka na misie

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Zbierka na Dobročinné diela sv. otca činila 145,30 €, PBZ
  • Október – ružencový mesiac kedy pri spoločnej modlitbe sv. ruženca a pri splnení podmienok môžeme získať úplné odpustky, rozpis modlitby sv. ruženca podľa jednotlivých stavov je na nástenke;
  • Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré boli najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary PBZ;
  • Milodary:  bohuznáma rodina na chrám  300€, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Senková Mária, Bilá Anna, Novakovská Mária;  PBZ