OZNAM

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice,
Nám. Najsvätejšej Trojice č. 639/8, 094 14  SEČOVSKÁ POLIANKA

 

Od 15. októbra platia tieto usmernenia:

 

Od 15. októbra 2020 začal platiť v Slovenskej republike všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi vynaložili všetko úsilie, aby bola zachovaná možnosť verejného slávenia bohoslužieb. Predstavitelia štátu však trvali na úplnom plošnom zákaze jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní sa všetci katolícki biskupi Slovenska rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15.10 2020 až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda slávia bohoslužby súkromne, aby sa tak postarali aj o prijaté omšové úmysly.

Len na krsty, sobáše a pohreby sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať ale s obmedzením počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových v interiéri, v exteriéri treba dodržať 2 metrové odstupy pričom počet ľudí nie je limitovaný.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň prosia aj o vaše modlitby.

 

Na základe tohto rozhodnutia verejné bohoslužby v našej farnosti Sečovská Polianka nebudú slávené verejne a to až do odvolania alebo zmeny tohto nariadenia o čom vás budem hneď informovať.  Sv. omše budem sláviť každý deň na úmysly tak ako ste ich nahlásili.  Ak niekto bude potrebovať službu kňaza ako napr. súrna sv. spoveď alebo zaopatrenie chorých, prosím telefonicky kontaktujte farský úrad.

Aj v tomto čase však nezabúdajme na svoj duchovný život a to pravidelnou modlitbou, najmä modlitbou sv. ruženca, ale aj sledovaním bohoslužieb ako je rádio Lúmen, TV Lux, RTVS alebo cez internet. Spoločne prosme dobrého Boha a našu patrónku Pannu Máriu, aby nás ochránili pred každým zlom a nešťastím.

                                                                                                        Všetkým vám žehnám +

Duchovný otec Kamil