Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme
o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.


Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé
a spravodlivé riešenia pre tých,
čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.


Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,
dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc
jas pravdy a lásky tvojho Ducha;

daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,
aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby
aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna,

ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu
a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca,
čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.