OZNAM

Oznam o bohoslužbách vo farnosti Sečovská Polianka
od 16.11.2020

 

S ľútosťou veriacim Rímskokatolíckej farnosti Sečovská Polianka oznamujem, že z dôvodu ochrany zdravia vás veriacich našej farnosti, mi bola Regionálnym úradom zdravotníctva vo Vranove n. T. dňa 15.11.2020 nariadená 10-dňová preventívna karanténa v rámci šírenia Covid 19. Preto oznamujem, že z tohto dôvodu nie je možné, aby boli v našej farnosti slávené bohoslužby.  Pripomínam, že aj naďalej ostáva v platnosti dišpenz biskupov Slovenska od účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkoch. Aj naďalej prosím využívajte bohatú ponuku duchovného programu Tv Lux a rádia Lumen. Hneď, ako mi to okolnosti dovolia vás budem aktuálne o každej zmene informovať. Verím, že už čoskoro budeme opäť spoločne pri bohoslužbách chváliť Boha.

So želaním pevného zdravia v modlitbách za vás každého ostáva

                                                                                                                                o. Kamil