Liturgický program na 34. týždeň Cezročného obdobia „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.11.
Pondelok
18.00 sv. omša pohrebná
+ Anna Bérová

Féria

24.11.
Utorok
08.00 sv. omša pohrebná
+ Ružena Urbanová

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

25.11.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Tomáš, Helena
Sv. Jozef
Votívna sv. omša
26.11.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Zdr. rod. Frajkorová

Féria

27.11.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Anastázia

V čase pandémie
votívna sv. omša

28.11.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Helena

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
29.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
PRE SENIOROV NAD 65r.
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

1. ADVENTNÁ NEDEĽA „B“

 • Oznamujem veriacim našej farnosti že od pondelka 23.11. budú v našom chráme opäť obnovené slávenia sv. omší podľa rozpisu ktorý je uvedený v liturgickej tabuľke.
  – Pamätajme, že doteraz nebol zrušený zákaz zhromažďovania.

  – Pre verejné bohoslužby v našom Vranovskom dekanáte do konca mesiaca november z rozhodnutia bezpečnostej rady mesta Vranov n. T. zo dňa 18.11.2020 pre zhoršenú situáciu ohľadom Covid 19, bol určený šachovnicový spôsob sedenia, preto vás prosím aby ste si sadali iba na vyznačené miesta, ktorých počet je limitovaný. Nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
  – Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádob so svätenou vodou, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
  – Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
  – Seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny prosím, aby návštevy bohoslužieb zvážili.
  – Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  – Pozývam vás k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.
 • Na budúcu nedeľu sa vo všetkých chrámoch na Slovensku bude realizovať pravidelná jesenná zbierka venovaná potrebám charity;  
 • V nedeľu pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov; 
 • Upratovanie kostola: Madarová Silvia, Zelinková Anna, Madarová Alžbeta, PBZ