Liturgický program na 2. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.12
Pondelok
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Marta

Vigílna sv. omša
zo slávnosti

08.12
Utorok
08.00 sv. omša
za farnosť 

18.00 sv. omša
Zdr. Mária Kudlovská s rod.

Nepoškvrnené počatie
Preblahoslavenej Panny Márie
slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

09.12.
Streda
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. rod. Kušnírová
Za upevnenie našich rodín
(kántry)
10.12.
Štvrtok
06.00 rorátna sv. omša
Za  +  z rod. Matiskovej a Bilej

O Preblahoslavenej
Panne Márii
Votívna sv. omša

11.12.
Piatok
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Ján

Za zachovanie mieru
a spravodlivosti
( kántry)

12.12.
Sobota
06.00 rorátna sv. omša
Zdr. Anna – 60r.

O Preblahoslavenej
Panne Márii
Votívna sv. omša

13.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša PRE SENIOROV
NAD 65r.
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

3. adventná nedeľa
„B“

(nedeľa Gaudete)

 

  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť bez výmeny ruž. tajomstiev.
  • Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je duchovná obnova rodín a tiež za pokoj a spravodlivosť vo svete. Na tento úmysel sa budeme modliť v stredu a v piatok pri sv. omši.
  • Celoslovenská zbierka na charitu – obetovali ste 362,71 Eur, PBZ
  • V sakristii kostola môžete venovať milodar na kantorské a kostolnícke za tento kalendárny rok, PBZ;
  • Advent je čas, ktorým sa pripravujeme na čas Vianoc. Preto mladí z našej farnosti v spolupráci s p. starostom  prišli s iniciatívou „SPOLU PRE KRAJŠIE VIANOCE.“ Cieľom tejto aktivity je pomoc rodinám/osobám, ktoré majú slabšie sociálne zabezpečenie. Bude to konkrétna materiálna pomoc, ktorá bude mať zmysel len vtedy, ak sa zapojíme čím viacerí. Viac info na webovej stránke našej farnosti.
  • Milodary:  Bohuznáma sestra na chrám obetovala 20 Eur, tri bohuznáme rodiny po 50 Eur, bohuznáma rod. 100 Eur a z krstu Artura Svepeša rodičia obetovali 100 Eur, p. Božena Paulišinová na účet farnosti zaslala 200 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Senková Mária, Baškovská Monika, Bilá Mária,  PBZ