Liturgický program na 3. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.12
Pondelok
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Michal, Zuzana

Sv. Jána z Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

15.12
Utorok
06.00 rorátna sv. omša
+ Ján, Jozef, Anna

O Preblahoslavenej
Panne Márii

Votívna sv. omša

16.12.
Streda
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. Mária – 80r.
Féria
17.12.
Štvrtok
07.30 sv. spoveď
08.00 sv. omša
+ Jozef, Alžbeta

Féria

18.12.
Piatok
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Rudolf

Féria

19.12.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Mária

Féria

20.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša PRE SENIOROV
NAD 65r.
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. rod. Petra Popaďáka

4. adventná nedeľa
„B“

  • V pondelok bude Eucharistická farská poklona v čase od 9.00 – do večernej sv. omši kedy ju ukončíme Eucharistickou pobožnosťou.
  • V sakristii kostola môžete venovať milodar na kantorské a kostolnícke za tento kalendárny rok, PBZ;
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 Eur, dve bohuznáme rodiny po 100 Eur, bohuznáma sestra 100 Eur, bohuznáma gréckokatolícka rodina 500 Eur a na účet farnosti bohuznáma sestra 100 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Daňková Mária, Kačmárová Anna, Dombajová Viera; PBZ