Oznam o verejných bohoslužbách platný od 19.12.2020

Oznamujem veriacim našej farnosti, že verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 a Vianočných sviatkov budú pokračovať,

avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov na bohoslužbe kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa znižuje na 25 percent kapacity miest na sedenie v chráme. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v chráme zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Účasť na bohoslužbách naďalej – nie je povinná. Stále platí dišpenz biskupov Slovenska od účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkoch. Pri neúčasti na bohoslužbách prosím aj naďalej využívajte bohatý duchovný program Tv Lux alebo rádia Lumen.

Všetkých preto úctivo žiadam, aby tieto opatrenia boli prísne dodržiavané, aby sme chránili svoje zdravie, zdravie ostatných, a aby sme sa tak vyhli prípadnému úplnému zákazu bohoslužieb.

                                                                                                                              o. Kamil Mižák, farár