Liturgický program na nedeľu Sv. rodiny „B“

 

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.12.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Alžbeta Madarová 70r.

Sv. Neviniatok,
mučeníkov
sviatok

29.12.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Jozef
 Piaty deň v oktáve
narodenia Pána
30.12.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján
 Šiesty deň v oktáve
narodenia Pána
31.12.
Štvrtok   
08.00 sv. omša + ďakovná pobožnosť
Zdr. Milan Jakubov

Siedmy deň v oktáve
narodenia Pána

Od 1.1.2021 platí ZÁKAZ
verejného slávenia bohoslužieb