OZNAM

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice

Nám. Najsvätejšej Trojice č. 639/8, 094 14  SEČOVSKÁ POLIANKA 


Oznamujem veriacim našej farnosti, že verejné bohoslužby sú na základe vyhlásenia vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva pre zhoršenú epidemiologickú situáciu od 1. januára 2021 zrušené.

Účasť na bohoslužbách naďalej – nie je povinná. Stále platí dišpenz biskupov Slovenska od účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkoch. Pri neúčasti na bohoslužbách prosím aj naďalej využívajte bohatý duchovný program Tv Lux alebo rádia Lumen.

Ja, ako farár farnosti budem sv. omšu tak ako doteraz slúžiť každý deň. Ak niekto bude potrebovať službu kňaza ako je zaopatrenie chorých alebo pohrebná udalosť – prosím, aby ste telefonicky kontaktovali farský úrad – budem vám k dispozícii.

Na prahu Nového roka vám všetkým prajem, aby sme aj napriek všetkým obmedzeniam nikdy nestrácali nádej, že Božia láska a dobrota je našou nádejou aj do ďalších dní, ktoré sú pred nami.  Požehnaný Nový rok 2021 

 o. Kamil Mižák, farár