KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JOZEFOM

Prostredníctvom vysielania Rádia Lumen:

Piatok 19. marca 2021

V relácii Betánia o 16:30

Krížová cesta so sv. Jozefom, ktorú napísal a bude sa ju modliť Mons. Stanislav Stolárik, biskup

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/02/KR%C3%8D%C5%BDOV%C3%81-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stol%C3%A1rik.pdf