LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI
VEĽKÁ NOC 2021

zostavil František Trstenský
farár a dekan v Kežmarku

Na Slovensku sa ani v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom, preto Vám ponúkam texty domácej liturgie:

Brožúrka (PDF):
https://www.fara-kezmarok.sk/wp-content/uploads/2021/03/liturgia-domacej-cirkvi_velka-noc-2021.pdf