ROZPIS BOHOSLUŽIEB NA VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Milí veriaci,

posielam vám bohatý duchovný program, ktorý môžete sledovať prostredníctvom médií aj počas tohtoročných sviatkov Veľkej noci, ktoré žiaľ, tak ako minulý rok aj tento budú slávené bez účasti veriacich.

Pán arcibiskup Bober, ktorý sa vám prihovorí svojim slovom na Veľkonočnú nedeľu vás povzbudzuje a odporúča, aby ste podľa možností uprednostnili sledovanie týchto obradov práve z našej Košickej katedrály. Je to príležitosť ako si lepšie uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu veriacich so svoji biskupom. Vysielanie na živo z katedrály nájdete na www.telke.sk

Stále pre vás platí dišpenz biskupov od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši a preto vás povzbudzujem, aby ste sa pripájali k vysielaným sv. omšiam a nezabúdali na prax duchovného sv. prijímania.

Zbierka na Svätú zem: Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za posvätné miesta vo Svätej zemi. Pán arcibiskup dáva možnosť prispieť do zbierky priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02

V úvodníku vám posielam slovo arcibiskupa veriacim na Veľkonočnú nedeľu 2021 a tiež liturgiu domácej cirkvi na Veľkú noc, ktorú prosím podľa možnosti slávte vo svojich domácnostiach.

Všetkých vás pozdravujem
a prajem v pokoji
a hlavne v zdraví prežité sviatky Pánovho Vzkriesenia

                                                                                                                                                 o. Kamil Mižák, farár

 

Z rozhodnutia vlády SR a hlavného hygienika zo dňa 31.3 2021 môžu byť chrámy otvorené iba pre súkromnú modlitbu a to len pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení tak ako tomu bolo doteraz. Preto aj náš chrám bude počas sviatkov otvorený a to následovne:

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
     
     
     
01.04.
Štvrtok   
10.00 Svätá omša
svätenia olejov
priamy prenos z Katedrály sv. Alžbety
  18.00 Svätá omša
na pamiatku Pánovej večere
priamy prenos z Katedrály sv. Alžbety
  

20.00 Svätá hodinka
z Getsemanskej záhrady
priamy prenos so Sv. zeme TV Lux

Zelený štvrtok

Chrám bude otvorený
iba pre súkromnú modlitbu
09.00 – 17. 00
02.04.
Piatok
15.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
priamy prenos z Katedrály sv. Alžbety  18.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
priamy prenos z Vatikánu TV Lux   

21.00 Krížová cesta
priamy prenos z Vatikánu TV Lux

Veľký piatok

Chrám bude otvorený
iba pre súkromnú modlitbu
09.00 – 13.00

03.04.
Sobota
17.00 Modlitba pred Turínskym plátnom
Priamy prenos z Turína TV Lux  19.00 Veľkonočná vigília
priamy prenos z Katedrály sv. Alžbety   

19.30 Veľkonočná vigília
priamy prenos z Vatikánu TV Lux

Biela sobota

Chrám bude otvorený
iba pre súkromnú modlitbu
09.00 – 17.00

04.04.

Nedeľa

08. 00 archijerejská
sv. liturgia
priamy prenos z Katedrály
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, TV Lux
   10.00 slávnostná sv. omša
priamy prenos z Vatikánu TV Lux  

 

10.30 slávnostná sv. omša
z Katedrály sv. Alžbety 

 

12.00 Urbi et Orbi
priamy prenos z Vatikánu TV Lux

 

18.30 sv. omša
priamy prenos z kaplnky TV Lux

Veľkonočná nedeľa
  „B“
slávnosť

 

Chrám bude otvorený
iba pre súkromnú modlitbu

09.00 – 17.00