Liturgický program na 3. veľkonočnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.04.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Eduard Bundzák
O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša
20.04.
Utorok
08.00 sv. omša
+ rod. Kicová,
Marková, Krajčoviechová
Féria
21.04.
Streda
18.00 sv. omša
+ Ladislav
Féria
22.04.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
+ Ondrej
Féria
23.04.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Mária
Sv. Vojtecha,
biskupa a mučeníka
spomienka
24.04.
Sobota
08.00 sv. omša
Za duše v očistci
Féria
25.04.

Nedeľa

08.30 sv. omša
pre seniorov nad 65r.
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

4. veľkonočná nedeľa
  „B“  

Nedeľa Dobrého Pastiera