Liturgický program na 5. veľkonočnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.05.
Pondelok
18.00  sv. omša
Zdr. Marek Vaľo
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov

sviatok
04.05.
Utorok
08.00 sv. omša
Zdr. Ján, 50r.
Féria
05.05.
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján Nemčík,
+ Mária, Viktor

Féria
06.05.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Zdr. rod. Vaľová
09.00 sv. spoveď chorých
Za povolania na kňazský stav

Votívna sv. omša

07.05.
Piatok
17.00  Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
+ František Stahovec, kňaz 
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

08.05.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Milan a Mária, 50 r. manželstva
Féria
09.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
pre seniorov nad 65r.
Za farnosť

10.30  sv. omša
Zdr. Matúš, 40r.

6. veľkonočná nedeľa
  „B“  

  • Mesiac máj je mariánskym mesiacom, pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie a Mariánsku modlitbu
  • Podľa želania Svätého Otca mesiac máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“.  Táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca a aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“ Modlitba ruženca bude prebiehať v 30 vybraných svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 nášho času. Pápež František začal túto modlitbu včera 1. mája a ukončí ju 31. mája.
  • Na budúcu sobotu o 9.30 hod. bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať   
  • Milodary:  bohuznáma rod na chrám 100 Eur, bohuznáma rod 30 Eur, bohuznámy brat na misie 30 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Ceľuchová Eva, Makohusová Alžbeta, Balogová Mária, PBZ