Verejné bohoslužby od 19.4.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie, že od pondelka 19.4.2021 budú opäť slávené verejné bohoslužby.

Podmienky:

  • vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, t. j. rúško, ako tomu bolo doteraz   

 

  • pri vstupe do kostola si dezinfikujeme ruky (dezinfekcia pri vstupe do kostola) 

 

  • nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne 

 

  • pri znaku pokoja si nepodávame ruky 

  • sväté prijímanie dostávame na ruku
  • na sv. omšiach bude možná účasť 15 veriacich !!! (1 človek na 15m2), na sv. omši bude ďalších 5 ľudí a to kňaz, kostolníci a kantori 

  • kto by chcel pristúpiť k sv. spovedi, tak pred každou sv. omšou budem k dispozícii 

 

  • kostol bude otvorený hodinu pred sv. omšou 

 

  • stále platí dišpenz biskupov od účasti na nedeľnej sv. omši, preto prosím využívajte aj naďalej možnosť byť prítomní na sv. omši cez média – Tv Lux a rádio Lumen