Liturgický program na nedeľu Zoslania Ducha Sv. „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.05.
Pondelok
18.00  sv. omša
Za dary Ducha Sv. pre Martinu
O Duchu Svätom 
Votívna sv. omša
25.05.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Katarína
Féria
26.05.
Streda
18.00 sv. omša
+ rod. Bochinová, Hocmanová
Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka
27.05.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
+ Jozef Doroš
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

sviatok
28.05.
Piatok
18.00 sv. omša
 
Zdr. Ján Kačmár, 50 r.
Féria
29.05.
Sobota
18.00 sv. omša
Zdr. Anna Zelinková, 90 r.
Vigílna sv. omša
30.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30  ODPUSTOVÁ SV. OMŠA
Na úmysel kňaza
Celebrant:
o. František Petro,
farár v Nižnom Hrušove 

NEDEĽA NAJSVӒTEJŠEJ TROJICE
  „B“

Sviatok chrámu


  • Mesiac máj je mariánskym mesiacom, pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie a Mariánsku modlitbu na úmysly, ktoré nám poslal sv. otec František
  • Úmysel pápeža Františka na nedeľu: za všetkých členov policajného, vojenského a hasičského zboru.
  • Dnešnou turíčnou nedeľou sa končí veľ. obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
  • Budúcu sobotu o 9.30 hod. bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár (pokladničky pri vchodoch), PBZ
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.   
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Sopková Veronika, Vargová Anna, Krucovčinová Mária, PBZ