Liturgický program na nedeľu Najsvätejšej Trojice „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
31.05.
Pondelok
18.00  sv. omša
Za obrátenie pre Štefana
 
Féria
01.06.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Ladislav, Mária

Sv. Justína, mučeníka
spomienka

02.06.
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária
S platnosťou zo slávnosti
03.06.
Štvrtok   
08.00 sv. omša + sv. spoveď chorých
Za veriacich farnosti
 

18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

 
Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi

Slávnosť

Prikázaný sviatok

04.06.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom

Votívna sv. omša

05.06.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za ružencové bratstvo farnosti
O Preblahoslavenej
Panne Márii
Votívna sv. omša
06.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Zdr. Tatiana 40r.

10. NEDEĽA 
cez rok  „B“


   • Končí sa mariánsky mesiac máj kedy sme sa modlili pred každou sv. omšou Loretánske litánie a Mariánsku modlitbu na úmysly ktoré nám poslal sv. otec František, v posledný deň sa budeme modliť za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života.
   • Podľa platného covid automatu od pondelka 31.5. bude možnosť nosiť v interiéri namiesto respirátora rúško, sedenie iba na miestach označených značkami
   • V utorok o 18.00 hod. bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí.
   • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur, bohuznáma sestra na kvetinovú výzdobu 20 Eur, PBZ
   • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
   • Upratovanie kostola v sobotu: Balogová Silvia, Gerová Anna, Bochinová Žofia, PBZ