NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

(foto: saletini rozkvet)

TAJOMSTVO  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE

Trojica je božské tajomstvo, ktoré ľudským rozumom a poznaním nie je možné chápať. Jeden príbeh hovorí o tom ako Svätý Augustín chodil na pláž rozjímať o Svätej Trojici.. Raz uvidel chlapca, ktorý si do piesku vykopal jamku a prinášal do nej vodu z oceánu. Sv. Augustín sa ho opýtal: “Čo to robíš?“ „Chcem preliať celý oceán do tejto jamky.“ „To je nemožné, oceán sa nezmestí do takej malej dierky,“ povedal sv. Augustín. Chlapec odpovedal: “Ani ty nemôžeš pochopiť Trojicu svojím malým mozočkom a predsa sa o to pokúšaš. Príbeh končí tak, že chlapec zmizol, pretože sv. Augustín hovoril s anjelom.