Liturgický program na 11. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.06.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Ján Popaďák
Féria
15.06.
Utorok
08.00 sv. omša
Zdr. Zuzana

Féria

16.06.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Viliam 50r.
Féria 
17.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Jozef Doroš 1 výr.

Féria

18.06.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Juraj

Féria

19.06.
Sobota
08.00 sv. omša + 1. sv. spoveď detí
+ Helena Tušanová

O sv. Jozefovi
votívna sv. omša

20.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Za  prvoprijímajúce deti

12. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia, PBZ za milodar.
  • V utorok o 18.00 hod. bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 7.00 z dôvodu kňazských rekolekcii vo VT.
  • Na budúcu sobotu o 10:00 bude na Tv Lux a rádiu Lumen vysielaný priamy prenos z kňazskej vysviacky z Katedrály – Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Svätiteľ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  •  Milodary: dve bohuznáme rodiny na chrám 100 Eur, bohuznáma rod. 50 Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: rodičia prvoprijímajúcich detí, PBZ