Liturgický program na 12. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.06.
Pondelok
18.00  sv. omša
Zdr. Anna

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,
spomienka

22.06.
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Kristína, Vladimír

Féria

23.06.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. rod. Bučková
Vigílna sv. omša zo slávnosti
24.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. rod. Juliána

Narodenie Jána Krstiteľa
slávnosť

25.06.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Janka Kovková, 5. výr.

Féria

26.06.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Mária
Panny Márie v sobotu
Votívna sv. omša
27.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Na úmysel kňaza 

13. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude
  • Zbierka na katolícke masmédia činila 236,97€, PBZ za milodar.
  • Biskupi Slovenska na svojom plenárnom zasadaní na Donovaloch rozhodli o zrušení dišpenzu z účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch a to k 30.6 2021, viac na webovej stránke a nástenke.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  •  Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 500 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šinajová Renáta, Balintová Anna, Kriváková Mária, PBZ