Liturgický program na 13. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.06.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Štefan, Anna

Vigílna sv. omša zo slávnosti

29.06.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Ján, Anna
 

18.00  sv. omša
Za veriacich farnosti

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
slávnosť

30.06.
Streda
18.00 sv. omša zádušná
+ Matúš Hudák
Féria
01.07.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých
+ Katarína


Za povolania na kňazský stav
Votívna sv. omša

02.07.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša za účasti mladých
Za živých a + čl. BBSJ

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
sviatok

03.07.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov RB

Sv. Tomáša, apoštola
sviatok

04.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Na úmysel kňaza 
 

14.00   Eucharistická pobožnosť

14. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Biskupi Slovenska na svojom plenárnom zasadaní na Donovaloch rozhodli o zrušení dišpenzu z účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch a to k 30.6 2021, viac na webovej stránke a nástenke.
  •  Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca, PBZ za milodar. 
  • Na budúcu stredu po sv. omši bude stretnutie všetkých horliteľov ružencového bratstva, účasť povinná.
  • V piatok bude sv. omša za účasti našich mladých a to na záver šk. roka, pred sv. omšou o 17.15h.  sa budú modliť sv. ruženec, na ktorý vás pozývajú.
  • Hodinu pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Uličná Viera, Bujková Anna, Kuhejdová Danka, PBZ