Liturgický program na 14. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.07.
Pondelok

08.30 sv.
+ Dušan

10.30   sv. omša
Na úmysel kňaza 

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov

slávnosť

06.07.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Andrej, Alžbeta

  Féria

07.07.
Streda
18.00 sv. omša
+ Pavol, Pavol
O Sv. Jozefovi
Votívna sv. omša
08.07.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Matúš Hudák


Féria

09.07.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Jozef, Michal, Anna

Féria

10.07.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. rod. Márie

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

11.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Zdr. Žofia, 70r.

15. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes bola zbierka na dobročinné diela sv. otca, PBZ za milodar. 
  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť a výmena ruž. tajomstiev.
  • V stredu po sv. omši budú odmenené deti, ktoré sa počas pôstneho obdobia zapojili do aktivity – Pôstna cesta.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 50,- a 100,- Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kopčová Mária, Kohútová Mária, Petríková Mária, PBZ