Liturgický program na 15. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.07.
Pondelok
18.00   sv. omša
+ Vlasta, Otília

Féria

13.07.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Michal, Michal, Mária

  Féria

14.07.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Mária

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

15.07.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Za dar viery pre Soňu

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

16.07.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Dominik s rod.

Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka

17.07.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Barbora

Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, pustovníkov
Spomienka

18.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30  

ODPUSTOVÁ SV. LITURGIA
V GRÉCKOKATOLÍCKOM CHRÁME

16. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00  pobožnosť nebude.
  • Zbierka na Dobročinné diela sv. otca 318,91 Eur, PBZ za milodar.
  • V nedeľu sv. omša o 10.30 nebude (odpustová slávnosť v gr.kat chráme)
  • V utorok večer o 19.30 pozývame deti do letného kina za kostolom.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur, bohuznáma sestra na účet farnosti 100 Eur
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Kušnírová Anna, Homlitášová Andrea, Kočišová Mgdaléna, PBZ