Liturgický program na 16. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.07.
Pondelok
18.00   sv. omša
+ Ján, Jaroslav, Matúš

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

20.07.
Utorok
07.00 sv. omša
Za dar viery pre Soňu

  Féria

21.07.
Streda

 
22.07.
Štvrtok   
   
23.07.
Piatok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sv. Brigity,
rehoľníčky, patrónky Európy
Sviatok

24.07.
Sobota
08.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

25.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
+ Mária Straková, 10 výr.

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

17. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00  pobožnosť nebude.
  • ­Svätý Otec 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Preto Vám ponúkam Novénu k sv. Anne, ktorú nájdete na webovej stránke našej farnosti.
  • Ďakujem všetkým deťom a rodičom, ktorí boli v utorok v letnom kine za kostolom a naším mladým za prípravu.
  • Počas čerpania dovolenky ma bude zastupovať farský úrad Sačurov.
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 100  Eur a z krstu Juraja Urbana rodičia obetovali 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hoľková Danka, Kohútová Andrea, Popaďáková Agáta, PBZ