NOVÉNA K SV. ANNE

Svätý Otec 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.

Preto Vám ponúkam Novénu k sv. Anne: https://blog.zachej.sk/novena-ku-sv-anne/