Svetový deň seniorov

Svetový deň starých rodičov
a seniorov spojí rodiny a farnosti

Vatikán 23. júna (RV) V Tlačovom stredisku Svätej stolice v utorok 22. júna predstavili posolstvo pápeža Františka k prvému Svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok bude sláviť po prvý raz. Pápež František bude 25. júla o 10.00 sláviť osobitnú svätú omšu so seniormi vo Vatikánskej bazilike.

V tento deň bude možné získať i plnomocné odpustky. Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami vydala pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária.

Svätý Otec 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším.

 

MODLITBA NA PRVÝ SVETOVÝ DEŇ
STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

 

Ďakujem ti, Pane, za to,
že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti
si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu
a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili,
i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu,
aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru,
urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých,
ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme.
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme,
aby sa utíšila búrka pandémie,

aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš,
v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.

Imprimatur pre slovenské znenie udelil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, Prot. č.: 229/2021, dňa 13. júla 2021