Liturgický program na 20. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.08.
Pondelok
   
17.08.
Utorok
   
18.08.
Streda
   
19.08.
Štvrtok   

D  O  V  O  L  E  N  K  A 

 
20.08.
Piatok
   
21.08.
Sobota
   
22.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

21. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • V prípade pohrebnej udalosti počas čerpania dovolenky kontaktujte p. kostolníčku.
  • Na budúcu nedeľu sa môžete zapísať vzadu v kostole na stretnutie s pápežom Františkom.
  • Všetky potrebné informácie ohľadom návštevy pápeža Františka nájdete na webovej stránke:  https://www.navstevapapeza.sk/sk
  • Milodary: Bohuznáma rod. obetovala na kostol 100, -Eur. PBZ