Liturgický program na 21. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.08.
Pondelok
18.00   sv. omša
Zdr. Anna, 40r.

Féria

24.08.
Utorok
07.00 sv. omša 
Zdr. Veronka Škvarkovská, 80r.

Sv. Bartolomeja,
apoštola

 Sviatok

25.08.
Streda
18.00   sv. omša
+ Milan, 2. výr.

O Sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

26.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Jozef

Féria

27.08.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Jozef 70r., zdr. Martin 40r.

Sv. Moniky
spomienka

28.08.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Zdr. manželov Ján a Mária 50r. manželstva
Vigílna sv. omša
29.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša


10.30 sv. omša nebude

22. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude.
  • V dnešnú nedeľu sa môžete vzadu v kostole zapísať na stretnutie s pápežom Františkom.
    Všetky potrebné informácie ohľadom návštevy pápeža Františka nájdete na webovej stránke
    navstevapapeza.sk
  • Na budúci štvrtok večer o 19.30 pozývam deti a ich rodičov do letného kina
  • Milodary: Rodina Jozefa Popaďáka ako poďakovanie na chrám obetovala 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šalátová Iveta, Mazárová Anna, Dobranská Mária, PBZ