Liturgický program na 22. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.08.
Pondelok
18.00   sv. omša
Zdr. Ružena

Féria

31.08.
Utorok
07.00 sv. omša 
+ kňaz Ján Janok

 Féria

01.09.
Streda
18.00   sv. omša za účasti mladých
+ Rudolf, Alžbeta

O Duchu Svätom
Votívna sv. omša

02.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. BP Pavol
09.00 sv. spoveď chorých

Za povolania na kňazský stav

Votívna sv. omša

03.09.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

04.09.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
 Za čl. ružencového bratstva farnosti

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

05.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša 
Na úmysel kňaza

23. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude.
  • V stredu pozývam žiakov a študentov na sv. omšu k začiatku nového školského roka.
  • Sv. spoveď hodinu pre sv. omšou, pozývam žiakov a študentov pred začiatkom nového šk. roka.
  • Vo štvrtok o 9.00 sv. spoveď chorých.
  • Ďakujem mladým za prípravu letného kina pre naše deti.
  • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť knihu zamyslení nad sv. písmom od gr. kat kňaza Jozefa Ivana, cena je 14,-Eur.
  • Milodary: Z krstu Martina Krucovčina rodičia na chrám obetovali 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Iľková Anna, Mrázová Marcela, Madarová Marcela, PBZ