Apoštolská návšteva – rozšírená registrácia

 

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
NA  SLOVENSKU

 

 

 

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných
všetkých vekových kategórií.

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke http://www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP  preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o účasť v režime OTP neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných.

Link na prihlasovanie  OTP bude podľa dohody s registračným portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod. 

Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa musí registrovať.


Viac informácií na tkkbs:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003