Liturgický program na 23. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.09.
Pondelok
18.00   sv. omša
+ Milan

Féria

07.09.
Utorok
07.00 sv. omša 
+ Milan, +Ján Nemčík

 Sv. Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov
Spomienka

08.09.
Streda
18.00   sv. omša
Zdr. Mária Popaďáková, 80r.

Narodenie
Preblahoslavenej Panny Márie
Sviatok

09.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ rod. Matisková, Bilá

Za pápeža
Votívna sv. omša

10.09.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal

Féria

11.09.
Sobota
08.00 sv. omša
 
+ Ján Vaľko

Panny Márie v sobotu
Votívna sv. omša

12.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša 
+ Jozef Urban, 2. výr.

24. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť a výmena ruž. tajomstiev.
  • Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že verejné podujatia návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín) budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP. Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra. Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime OTP s negatívnym výsledkom RT-PCR testom (nie starším ako 72 hod) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), aby si test dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska. 
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám obetovala 50€, bohuznáma sestra 50€, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Jakubová Eva, Pavúková Mária, Godová Ľubica, PBZ