Liturgický program na 24. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.09.
Pondelok
18.00   sv. omša
Zdr. rod. Valovčinová

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

14.09.
Utorok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Povýšenie Svätého kríža
Sviatok

15.09.
Streda
08.30   sv. omša
+ Anna 

10.00 priamy prenos sv. omše
s pápežom Františkom zo Šaštína

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska

Slávnosť
(kántry)

16.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Poďakovanie mamy za dcéru

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa,
mučeníkov

Spomienka

17.09.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Eucharistická adorácia
+ manž. Kovalíkovi

Na poďakovanie za úrodu

Votívna sv. omša
(kántry)

18.09.
Sobota
18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
+ Jozef

Vigílna sv. omša
(kántry)

19.09.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša 
Za farnosť

25. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Odchod autobusu na svätú liturgiu do Prešova bude v utorok ráno o 5.00 hod. Nezabudnite si zobrať občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti, vytlačené vstupenky vám dáme v autobuse, je možné si vziať aj vlastnú stoličku, vodu a jedlo. Nastupuje sa pri kostole a na zastávke pri cerkvi.
    Odchod autobusu do Košíc  bude v utorok o 12.30 hod. od kostola.
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, obsahom je poďakovanie za úrodu
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám obetovala 50,- €, bohuznámi brat 20,- €, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Vožňáková Beáta, Faťolová Anna, Kmecová Elena, PBZ