Liturgický program na 25. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.09.
Pondelok
18.00   sv. omša
Poďakovanie Ján a Anna,
35r. manželstva

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka

21.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Miroslav Kozák

Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu
Sviatok

22.09.
Streda
18.00   sv. omša
Zdr. Valéria 75r.

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

23.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Alžbeta Jakubová

Sv. Pia z Pietrelciny,
kňaza
Spomienka

24.09.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Pavol

Féria

25.09.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Ján 
 

14.30 sobášny obrad
Šamun – Janová

Panny Márie v sobotu
Votívna sv. omša

26.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša 
Na úmysel kňaza

26. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Konateľ Spolku sv. Vojtecha p. Peter Popaďák vám oznamuje, že na budúcu nedeľu po obidvoch sv. omšiach bude vzadu v kostole rozdávať knihu – Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu pre členov SSV. Členský príspevok na rok 2022 ostáva nezmenený a to 8,- Eur.
  • Košický arcibiskup Bober poslal ďakovný list všetkým zúčastneným na stretnutí so pápežom Františkom v Košiciach, prečítať si ho môžete vzadu na nástenke.
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca sa slovenskí biskupi rozhodli vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemali. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.
  • V nedeľu 26. 9. po spoločnej modlitbe sv. ruženca sa v našej farnosti uskutočnia voľby RB. Bude sa voliť nová hlavná horliteľka, horlitelia jednotlivých ruží a členovia finančnej komisie RB. Prosím o účasť všetkých členov RB našej farnosti.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Belásová Mária, Tyniková Anna, Havranová Ľubica, PBZ